U bevindt zich hier: Home > Disclaimer

Disclaimer

De informatie opgenomen in deze website is uitsluitend bedoeld als informatieve niet-bindende leidraad. De ter beschikking gestelde informatie werd door alle auteurs naar best vermogen opgesteld ten behoeve van de eventuele belanghebbenden op basis van de beschikbare literatuur, persoonlijke ervaring en goed huisvaderschap. De verstrekte gegevens worden niet gepretendeerd exhaustief te zijn. De belanghebbende behoudt te allen tijde zijn individuele keuzevrijheid en blijft uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik en/of inzet van de ter beschikking gestelde informatie. De informatie opgenomen in deze website kan in geen enkel geval een grond opleveren tot een aansprakelijkheidsvordering, onder welke vorm en voor welke schade of verlies dan ook. Noch VIBNA en/of haar aangesloten leden, noch de bedrijfsgeneesheren en/of hun respectievelijke werkgevers die hun bijdrage hebben geleverd tot de totstandkoming van de thans ter beschikking gestelde gegevens kunnen derhalve op enige grond aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of zaken. Voor zoveel als nodig exonereren VIBNA en haar aangesloten leden, alsmede de bedrijfsgeneesheren en hun respectievelijke werkgevers, zich hierbij uitdrukkelijk van elke mogelijke aansprakelijkheid voor schade en/of verlies, wat het voorwerp van deze schade of dit verlies ook moge zijn.