U bevindt zich hier: Home > Over VIBNA > Historiek

Historiek

Na een sterke expansie in de jaren zestig, is er op het einde van de jaren tachtig een nieuwe investeringsgolf op gang gekomen in het Antwerps havengebied.

Een dergelijke groei is maar mogelijk als hij in harmonie gebeurt met de omgeving en belanghebbenden. Met dat doel werd door een aantal bedrijfsleiders in 1973 de Vereniging van Industriële bedrijven van Noord Antwerpen, kortweg VIBNA, opgericht.

Bedrijfservaring en technische kennis werden binnen VIBNA gebundeld om milieu-, veiligheids-, transport- en infrastructuurproblemen met hoge doeltreffendheid aan te pakken. Deze samenwerking resulteerde in 1973, ondermeer op het vlak van de veiligheid, in de opstelling van veiligheidsdossiers per bedrijf en per productie die ter beschikking werden gesteld van de overheid in 1976.

Tijdens een samenwerking met de provinciale overheden wordt in 1988 een medisch interventieplan (MIP) uitgewerkt voor het geval er zich industriële ongevallen zouden voordoen.

Begin jaren negentig wordt met steun van de provinciale overheid een eerste reeks van behandelingskaarten voor toxische producten opgesteld die in de bedrijven aanwezig zijn. De doelstelling hiervan is om een uniforme behandeling voor ca. 200 producten in kaart te brengen. De kaarten zijn een samenwerking tussen de bedrijfsartsen van de VIBNA ondernemingen en de artsen en specialisten uit de Antwerpse ziekenhuizen. Het initiatief wordt in 1993 beloond met de Europese prijs voor "Gezondheid en Onderneming" . Deze behandelingskaarten worden gedurende de volgende jaren voortdurend aangepast, uitgebreid en verbeterd en zijn voor de gespecialiseerde diensten toegankelijk via de website.

Het uitgangspunt is dat er voor veiligheid en gezondheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen personeel en derde partijen.

In 1992 werkt VIBNA een plan uit voor een veiligheidsbeleid tegenover aannemers. Het uitgangspunt is dat er voor veiligheid en gezondheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen personeel en derde partijen. De aannemer dient de risico's van de eigen werkzaamheden te beheersen, terwijl de opdrachtgever informatie en instructies dient te geven over de bedrijfsomstandigheden die de risico?s voor de aannemers kunnen beïnvloeden. Het plan wordt in 1993 een auditsysteem voor aannemers en contractors en in 1996 wordt het eerste veiligheidspaspoort ontwikkeld in samenwerking met het provinciaal veiligheidsinstituut (PVI).

In de daarop volgende jaren wordt een eenvormig vergunningssyteem ontwikkeld, gebruik makend van de kennis en competenties van de VIBNA bedrijven, voor de uitvoering van onderhouds- en montagewerken (1996-2005).